Deli povezavo po e-pošti
Niso bila izpolnjena vsa zahtevana polja.
Pošlji e-pošto

Skladnost

Skladnost, integriteta in etično delovanje so del kulture podjetja Bürkert in določajo naša korporativna dejanja. Več o tem v našem etičnem kodeksu.

Code of Conduct (CoC) (etični kodeks)

Podjetje Bürkert je zavezano svoji družbeni odgovornosti v skladu z načeli Code of Conduct, ki sta ga skupaj objavili združenji ZVEI in VDMA. Obe združenji sta skupaj s svojimi člani razvili Code of Conduct za etično poslovno vedenje, ki temelji na najboljših praksah. Code of Conduct je sestavni del našega poslovnega delovanja, ki temelji na vrednotah. Podjetje Bürkert od svoje mreže dobaviteljev pričakuje, da bo spoštovala navedena načela kot temeljno pogodbeno obveznost našega poslovnega odnosa.

Tukaj si lahko prenesete podpisan kodeks ravnanja družbe Burkert Austria GmbH.

Besedilo (v 12 jezikih) si lahko ogledate na spletni strani združenja VDMA. Če do dokumenta ne morete dostopati prek povezave, stopite v stik z lokalnim predstavnikom podjetja Bürkert.

Veseli smo vsake priložnosti za izboljšave in veseli smo vsakega nasveta v zvezi s tem.

Strategija človekovih pravic

 

Služba za obveščanje Bürkert

Veseli smo vsake priložnosti za izboljšave in veseli smo vsakega nasveta v zvezi s tem. Če nas želite obvestiti o neprimernem ravnanju ali kršitvah našega Code of Conduct, vključno z našo politiko o človekovih pravicah, lahko to storite tukaj. Vaše podatke obravnavamo zaupno in – če želite – tudi anonimno. Na voljo imate naslednje možnosti obveščanja:

Poleg tega obstaja možnost, da se obrnete na zunanji prijavni urad. Na pregled zunanjih prijavnih uradov.

Primerjalni seznam