Deli povezavo po e-pošti
Niso bila izpolnjena vsa zahtevana polja.
Pošlji e-pošto

Trajnost

Delamo na tem – Bürkert na poti do podnebne nevtralnosti

Kot družinsko podjetje je bilo prevzemanje družbene in ekološke odgovornosti vedno globoko zakoreninjeno v korporativni kulturi podjetja Bürkert in nenazadnje zasidrano v naših korporativnih vrednotah.

Glede na to sta trajnost in varstvo podnebja seveda tudi zelo pomembni vprašanji za nas v podjetju Bürkert. Pomoč našim strankam pri doseganju višjih okoljskih standardov je le en vidik; sami kot podjetje moramo in želimo prevzeti odgovornost ter zmanjšati lasten ekološki odtis. Govoriti o trajnosti je ena stvar, toda tisto, kar resnično šteje, je, da to tudi počnemo.

Zato smo pri podjetju Bürkert zastavili jasno usmeritev: s projektom »203ZER0« se posvečamo različnim področjem delovanja v obsegih, da bi bili do leta 2030 podnebno nevtralni.

Naš cilj

Podnebna nevtralnost do
2030

Zavedamo se, da je naše podjetniško delovanje povezano z obremenitvijo okolja in da so viri našega planeta omejeni. Naša naloga je, da strateško obravnavamo vprašanje varstva podnebja v podjetju Bürkert.

Naša pot do podnebne nevtralnosti

Zaposleni

Scope 3
  • E-mobilnost
  • Klimatska kompenzacija

Lokacije

Scope 1 + 2
  • Trajnostna gradnja
  • Zelena elektrika
  • E-mobilnost
  • Klimatska kompenzacija

Izdelki

Scope 3
  • Proces razvoja izdelka
  • Klimatska kompenzacija

Trenutne dejavnosti v podjetju Bürkert

Zelena elektrika

Vse nemške lokacije se od leta 2021 oskrbujejo z zeleno elektriko. To je omogočilo zmanjšanje emisij CO2 za >90 % v elektroenergetskem sektorju (na podlagi standarda protokola o toplogrednih plinih). Poleg tega je širitev lastnih obratov za pridobivanje obnovljive energije enako v fokusu kot vrednotenje in izvajanje ukrepov zmanjševanja porabe energije.

Klimatska kompenzacija

Zavedamo se, da je naše podjetniško delovanje povezano z obremenitvijo okolja, ki se ji v današnjem času ne moremo povsem izogniti. Zato je del naše celostne podnebne strategije nadomestiti preostale emisije. Podjetje Bürkert pridobiva nadomestila za ogljik iz projekta pogozdovanja, ki je bil certificiran v skladu s strogimi pravili zlatega standarda.

Trajnostna gradnja

Poleg cilja optimalne izrabe lokacije so bili ekološki cilji pri podjetju Bürkert vedno na prvem mestu pri novogradnjah. To vključuje tudi obsežne ukrepe za ohranjanje virov, varčevanje z energijo, dobavo in distribucijo. Tako je na primer Bürkert Campus prejel certifikat TÜV za svojo CO2-nevtralno in posebej trajnostno gradnjo – standard tudi za prihodnje gradbene projekte.

Analiza CO2-odtisa naših rešitev

Za izpolnjevanje naše korporativne odgovornosti je potrebna ciljna usmeritev procesa razvoja izdelkov k trajnosti. V ta namen se trenutno analizira, na katerih točkah nastaja CO2 in kje ga lahko prihranimo, kar predstavlja prvi korak k CO2-nevtralni proizvodnji.

Poleg naših dejavnosti za zmanjšanje našega CO2-odtisa smo zavezani spoštovanju standardov, določenih v našem Code of Conduct (kodeks ravnanja) in strategiji človekovih pravic.

Primerjalni seznam